ប្រភេទទាំងអស់
គីមី
វីសស៊េរីជាតិសរសៃគីមី

វីសស៊េរីជាតិសរសៃគីមី


បន្ថែមទៅកន្ត្រក
ការកម្មវិធី

រួមបញ្ចូលបំពង់ PVC និងទម្រង់ extrude ផលិតផលសន្លឹក PP/PE ។

ការពិពណ៌នា

វីសនៃស៊េរីជាតិសរសៃគីមីត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃការបង្វិលជាតិសរសៃគីមី ហើយវីសត្រូវបានរចនាឡើងជាម្ជុល LTM ស្ថេរភាព extruding និងឯកសណ្ឋានប្លាស្ទិច។

ពង្រីក។
whatsapp Wechat
ជំនិត
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ